Oorsprong van de naam Clam Dycke

De Clamdyck of klamme dijk vormde vroeger, al vanaf de middeleeuwen, de grens tussen Krommenie en Assendelft. Die grens lag vroeger noordelijker dan waar hij nu ligt: ongeveer op de plek van de Kamsloot, Jupiterstraat en Erasmusstraat.

Toen de spoorlijn werd aangelegd, vond men het in Krommenie logischer dat dit gedeelte van Assendelft officieel bij Krommenie werd getrokken en het spoor als nieuwe grens tussen de dorpen ging gelden.

Assendelft vond dit maar niets (we spreken nu over 1895), en bleef zich verzetten tegen diverse annexatiepogingen. Het onderwerp keerde vele malen terug op de politieke agenda: in 1910, 1917, 1925 en 1936.

Uiteindelijk lukte het Krommenie om in 1965 het stukje Assendelft in bezit te krijgen.
Die grens heeft nog tien jaar als zodanig gefungeerd, want in 1974 werd Zaanstad gevormd. De grens is daarmee komen te vervallen.

Interessante wetenswaardigheid is dat ‘klammen’ oorspronkelijk ‘ruzie maken’ betekent.
In vele plaatsen in Nederland waren de aanleg, onderhoud en reparaties van dijken bronnen van onenigheid.

Het project Poort Clam Dycke heeft nu het tegenovergestelde doel: het verbinden van Assendelft en Krommenie.