Contributie seizoen 2023-2024

De contributie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.

De bedragen zijn opgebouwd uit de verenigingscontributie en de kosten voor spelerskaarten en teamgelden welke afgedragen worden aan de NEVOBO, tevens zijn twee Grote Club loten inbegrepen bij de senioren.

De contributie is afhankelijk van leeftijd en niveau:

CMV € 145,00 Alleen trainen € 95,00
B/C jeugd € 205,00 Alleen trainen € 126,00
A jeugd € 233,00 Alleen trainen € 158,00
Senioren € 285,00 Alleen trainen € 158,00
Recreanten € 146,00 Extra trainen alle niveaus € 27,00