Inschrijfformulier

Geslacht(Vereist)
DD dash MM dash JJJJ
Inschrijving voor:(Vereist)
Toestemming voor gebruik van gegevens en beeldmateriaal(Vereist)
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij je graag informeren over de vereniging, activiteiten, en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van je team op internet en social media plaatsen. Middels ondertekening van dit formulier geef je hier uitdrukkelijk toestemming voor.
Vrijwilligers en de vereniging
Wij vragen aan alle nieuwe leden en ouders/verzorgers van nieuwe jeugdleden of zij de club willen helpen. Zou je een van onderstaande functies willen uitvoeren:

Machtiging tot incasso van de contributie(Vereist)
Ondergetekende meldt zich aan als lid van volleybalvereniging Clam Dycke en machtigt Clam Dycke om de contributie van zijn of haar rekening te schrijven.
Door verzending van het formulier gaat u akkoord met de inschrijving.(Vereist)
Voorwaarden lidmaatschap: Je bent bereidt als lid (uitzondering jeugdleden) om voor de vereniging een aantal wedstrijden per seizoen te fluiten. En als ouder van jeugdleden een aantal keer per seizoen wedstrijden van uw kind te fluiten.